Porady

Działka siedliskowa, kiedy można dokonać przekształceń?

Działka siedliskowa, kiedy można dokonać przekształceń?

Miano działki siedliskowej pragnie uzyskać wiele gospodarstw domowych, ponieważ posiadanie działki tego typu jest korzystniejsze z perspektywy prawnej i na pewno tańsze. Możliwość budowy siedliska regulują ścisłe przepisy prawne.

 

Kto może ubiegać się o pozwolenie na budowę siedliska?

Prawo mówi jasno, że pozwolenie na działkę siedliskową może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna, która jest rolnikiem również w świetle prawa. W praktyce oznacza to:

  • Posiadanie działki o powierzchni co najmniej 1 ha.
  • Prowadzenie gospodarstwa przez minimum 5 lat.
  • Rolnik powinien być właścicielem działki rolnej lub dzierżawić grunt.
  • Konieczne jest posiadanie wykształcenia rolniczego.

W związku z regulacjami prawnymi warto już jak najwcześniej starać się o odpowiednie kwalifikacje i rozwijać własną gospodarkę, ponieważ czas odgrywa dużą rolę w uzyskaniu pozwolenia. Warto również dbać o dokumenty i zaświadczenia potwierdzające posiadanie ziemi.

Działka siedliskowa regulacje prawne

Zasady eksploatowania działki siedliskowej i rodzaje budynków, jakie można na niej stawiać, również podlegają prawu. Nawet uzyskując odpowiednie pozwolenie, nie można budować według własnego upodobania. Zagospodarowując działkę siedliskową, należy mieć na uwadze:

  • Decyzję urzędu o warunkach zabudowy.
  • Budynki, jakie mogą powstać na działce siedliskowej, muszą odpowiadać potrzebom działalności rolniczej.
  • Budynki nie mogą przekraczać powierzchni wyznaczonej na budowę przez urząd.

 

Decyzję o przekształceniu działki rolniczej w działkę siedliskową podejmuje urząd na podstawie planu działki, który dokładnie obejmuje dane o przestrzeni i zagospodarowaniu terenu. Ważny element stanowi powierzchnia działki, jeżeli jest nawet niewiele mniejsza niż 1 ha, urząd ma prawo odrzucić wniosek. Z kolei, jeśli nie posiadasz planu działki, warunki zabudowy są wydawane w przypadku, gdy posiadana działka jest większa niż średnia działka rolna w gminie. 

 

Co, jeśli kupię działkę siedliskową od rolnika?

Czasami zdarza się tak, że działka z pozwoleniem na zabudowę zostaje odkupiona przez osobę, która rolnikiem nie jest. Inny przypadek obejmuje zakupienie działki z gotową już zabudową. Obie sytuacje nie generują problemów. W pierwszym przypadku, po wybudowaniu domu, działka rolnicza powinna zostać przekształcona na zwykłą. Z kolei osoba niebędąca rolnikiem kupująca gospodarstwo z zabudową ma prawo uzyskać pozwolenie na przebudowę. 

Similar Posts